Service

Din bil behöver kontinuerlig översyn och underhåll. Mil och ålder förändrar egenskaperna för delar och material. Vår allbil/märkesoberoende verkstad hjälper dig service av din bil så att den ska vara i ett skick som lämpar sig för trafiken. Varje bil har sitt specifika serviceprogram som tillverkaren har fastställt. Intervallen mellan service kan skilja sig mellan olika tillverkare och olika modeller. Men även de egenskaper som påverkas av ditt användande av bilen kan avgöra hur ofta, och vad som bör åtgärdas vid service. Faktorer som körsätt, väglag körlängd mm är viktiga att beakta.
Lika tryggt som märkesverkstaden!
EU:s regler ger oss tillgång till samma information om din bil som hos märkesverkstaden. Vår Bil-Serviceverkstad utför ett fackmannamässigt arbete helt enligt tillverkarens instruktioner. Du kan tryggt lämna din bil till oss.

Om du fortfarande har nybilsgaranti på ditt fordon vill vi uppmana dig att kontrollera tillverkarens villkor och huruvida de kräver att service görs hos auktoriserad märkesverkstad för att din garanti ska vara giltig.