Reparationer

Precis som med service så har olika tillverkare olika rekommendationer gällande reparationer av fordonen. Man kan inte bortse från att den som har tillverkat fordonet faktiskt vet hur det ska underhållas och skötas. Vi på bilkonsulten utgår från tillverkarnas rekommendationer när vi arbetar. Vi ger alltid ditt fordon ett fackmannamässigt arbete. Vi är medvetna om att ett bilägande ofta medför kostnader som uppkommer mer eller mindre akut. Olika modeller av fordon medför olika prisnivåer på kostnaderna, men vi försöker alltid hitta en lösning som ska göra dig som kund nöjd.